Vi är IT-HUSET med individer som gör skillnad

Tillsammans utvecklar vi IT-HUSET.

Vi tror på människan och vi ser människan i alla lägen. För oss är människan det viktigaste i ett företag och har alltid varit det viktigaste på IT-HUSET. Vi kallar det idag för Individfokus.

1997 lades grunden till IT-HUSET och dess fundament i form av att uttalat sträva efter att vara branschens bästa arbetsgivaren för våra medarbetare och kundernas favorit som leverantör av IT-konsulter. 

Grundarna jobbar idag kvar i företaget. IT-HUSET har valt som strategi att växa organiskt med egen kraft och med stor respekt för att behålla våra värderingar och i lagom takt utveckla vår företagskultur.

Vi har en stark företagskultur som präglas av ständig utveckling både för individer och för företaget samt en stark åtagandekultur – vi levererar!

Idag har vi en nätverksbaserad organisation utan konsultchefer och konsultgrupper. Medarbetarna avgör själva vem de har förtroende för och vem de vill prata med, i alla frågor. Vi tror på Individen och att alla har något viktigt att säga och strävar efter att frigöra människors fulla potential. 

Hur resan tas vidare vet vi inte, förutom att det är vi som jobbar på IT-HUSET som kontinuerligt ställer in kompassen för vår fortsatta resa med fortsatt strävan att vara den bästa arbetsgivaren och favoritleverantör.

Kärnvärden

Individfokus

Vi ser, älskar och respekterar individen i alla lägen. IT-HUSET tror på frihet och eget ansvar utan pekpinnar och principer.

Premiumkvalitet

På IT-HUSET lämnas inget åt slumpen och vi är av naturen nyfiket ifrågasättande. Det handlar om en djupt rotad vilja att både göra rätt saker och att göra dem rätt!

Relationsbyggande

Starka relationer är förutsättningen för att vi ska kunna göra skillnad. Det genomsyrar vårt förhållningssätt till medarbetare såväl som till våra kunder.

Kontakt

Är du nyfiken på IT-HUSET?

Instagram