Möt våra medarbetare!

IT-HUSET är ett konsultföretag som präglas av våra medarbetare och deras erfarenhet och kompetens inom IT. Vi har en stark företagskultur där frihet och delaktighet gör att våra medarbetare trivs och utvecklas inom konsultrollen. Möt några av våra medarbetare!

Individer som gör skillnad

Amitabh Das

.

Andreas Holmgren

.

Andrey Gavrilenko

.

Anna Antonsson

.

Annci Nilsson

.

Björn Stålberg

Individfokus

Carl Thille

.

Carolina Enell

Ekonomiassistent

Christer Tjörnemar

.

Christopher Klingsäter

Systemutvecklare .NET

Claes Ekman

Testspecialist

Daniel Hedenstedt

.

Dennis Wetterberg

.

Despina Hatziharalambous

Administratör

Emil Stenberg

Systemutvecklare JavaScript, Node.js & Web

Eric Bichara

UI, Web & UX

Erik Andersson

.

Erika Salazar

.

Felix Malmholt

.

Fredrik Greberg

Individfokus

Fredrik Wilhelmsson

.

Greger Klockare

.

Greger Sernemar

.

Gunilla Lindestreng

Individfokus

Gunnar Sassner

.

Gustaf Andersson

.

Gustaf Holmqvist

.

Göran Jonsson

.

Göran Larsson

.

Göran Svensson

.

Helena Grill

.

Henrik Almén

.

Henrik Hultman

Testspecialist

Henrik Sandberg

Individfokus

Ingemar Åström

.

Ingrid Klum

Testspecialist

Jan Kollberg

.

Jan Mattsson

.

Jan Zachariassen

.

Jenny Ödman

.

Jens Lindberg

.

Johan Huss

Relationsbyggare

Johan Söderberg

.

Johan Tang

.

Johanna Nygren

Administratör

Jonas Bill

.

Jonas Lindgren

.

Jonas Wilnerzon

.

Kaj Bergkvist

Frontend-utvecklare, databas

Kerstin Johansson

Kravanalytiker, product owner & projektledare

Kristian Werth

Testledare

Kristoffer Pettersson

.

Linnea Bäck

Systemutvecklare Java

Lisa Lundqvist

.

Louise Arnshoff

.

Maria Berg

Relationsbyggare

Maria Blomgren

.

Maria Sjölander

.

Martin Eliasson Jäger

.

Martin Fors

Martin Klint

.

Martin Söderlund Ek

Full stack-utvecklare .NET

Mathias Rönnblom

.

Mats Åhman

.

Mattias Berglund

Projektledare & Configuration Manager

Max Malmgren

.

Mia Jarlén

.

Mikael Frick

.

Mikaela Nöteberg

.

Niclas Fröjd

.

Olof Larsson

Premiumkvalitet

Olof Sandell

.

Patrik Enström

.

Per-Henrik Hedman

.

Per-Ingemar Andersson

.

Peter Thudén

.

Piotr Perzanowski

iOS-utvecklare

Pär Björkman

Projektledare, Större Agila projekt & Agila Program

Sara Holmkvist

.

Sara Hvatz

Individfokus

Sara Malm

.

Sarah Eriksson

Testledning

Semere Mehari

.

Sonia Rodiere

Stefan Vallin

Individfokus

Styrbjörn Palmqvist

Testledare, projektledare & Team lead

Sue Thunström

.

Susanne Hedlund

.

Tamas Jantvik

.

Therése Welinder

.

Thomas Björdell

.

Thomas Lowemark

.

Thomas Papatziamos

.

Tina Lindh

Premiumkvalitet

Tobias Wennerberg

.

Tomas Eriksson

Testspecialist

Tomas Westlund

.

Tommy Vilkensen

UX, Digital AD

Tony Tisell

.

Ulf Blomgren

.

Ulf Öjebo

.

Ulla Svahnström

.

Admin

Carolina Enell

Ekonomiassistent

Despina Hatziharalambous

Administratör

Johanna Nygren

Administratör

Tina Lindh

Premiumkvalitet

Konsult

Amitabh Das

.

Andreas Holmgren

.

Andrey Gavrilenko

.

Anna Antonsson

.

Annci Nilsson

.

Carl Thille

.

Christer Tjörnemar

.

Christopher Klingsäter

Systemutvecklare .NET

Claes Ekman

Testspecialist

Daniel Hedenstedt

.

Dennis Wetterberg

.

Emil Stenberg

Systemutvecklare JavaScript, Node.js & Web

Eric Bichara

UI, Web & UX

Erik Andersson

.

Erika Salazar

.

Felix Malmholt

.

Fredrik Wilhelmsson

.

Greger Klockare

.

Greger Sernemar

.

Gunnar Sassner

.

Gustaf Andersson

.

Gustaf Holmqvist

.

Göran Jonsson

.

Göran Larsson

.

Göran Svensson

.

Helena Grill

.

Henrik Almén

.

Henrik Hultman

Testspecialist

Henrik Sandberg

Individfokus

Ingemar Åström

.

Ingrid Klum

Testspecialist

Jan Kollberg

.

Jan Mattsson

.

Jan Zachariassen

.

Jenny Ödman

.

Jens Lindberg

.

Johan Söderberg

.

Johan Tang

.

Jonas Bill

.

Jonas Lindgren

.

Jonas Wilnerzon

.

Kaj Bergkvist

Frontend-utvecklare, databas

Kerstin Johansson

Kravanalytiker, product owner & projektledare

Kristian Werth

Testledare

Kristoffer Pettersson

.

Linnea Bäck

Systemutvecklare Java

Lisa Lundqvist

.

Louise Arnshoff

.

Maria Blomgren

.

Maria Sjölander

.

Martin Eliasson Jäger

.

Martin Fors

Martin Klint

.

Martin Söderlund Ek

Full stack-utvecklare .NET

Mathias Rönnblom

.

Mats Åhman

.

Mattias Berglund

Projektledare & Configuration Manager

Max Malmgren

.

Mia Jarlén

.

Mikael Frick

.

Mikaela Nöteberg

.

Niclas Fröjd

.

Olof Sandell

.

Patrik Enström

.

Per-Henrik Hedman

.

Per-Ingemar Andersson

.

Peter Thudén

.

Piotr Perzanowski

iOS-utvecklare

Pär Björkman

Projektledare, Större Agila projekt & Agila Program

Sara Holmkvist

.

Sara Malm

.

Sarah Eriksson

Testledning

Semere Mehari

.

Sonia Rodiere

Styrbjörn Palmqvist

Testledare, projektledare & Team lead

Sue Thunström

.

Susanne Hedlund

.

Tamas Jantvik

.

Therése Welinder

.

Thomas Björdell

.

Thomas Lowemark

.

Thomas Papatziamos

.

Tobias Wennerberg

.

Tomas Eriksson

Testspecialist

Tomas Westlund

.

Tommy Vilkensen

UX, Digital AD

Tony Tisell

.

Ulf Blomgren

.

Ulf Öjebo

.

Ulla Svahnström

.

Ledning

Björn Stålberg

Individfokus

Fredrik Greberg

Individfokus

Gunilla Lindestreng

Individfokus

Henrik Sandberg

Individfokus

Maria Berg

Relationsbyggare

Olof Larsson

Premiumkvalitet

Sara Hvatz

Individfokus

Stefan Vallin

Individfokus

Tina Lindh

Premiumkvalitet

Sälj

Johan Huss

Relationsbyggare

Maria Berg

Relationsbyggare

Sara Hvatz

Individfokus

Hör av dig till oss!

IT-HUSET
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm
Telefon: 08-402 24 70
E-post: hej@it-huset.se

Hitta till oss på Saltmätargatan

map