Våra kurser

IT-HUSET bjuder löpande in till inspirerande kurser.

Genomförda kurser

LEGO SERIOUS PLAY MED FOKUS PÅ ATT BYGGA TEAM OCH GRUPPER

IT-HUSET, Saltmätargatan 9, Stockholm
17 mars 2020
08:30-16:30
17 mars 2020

I den här endagskursen sätter vi lekfullhet och delaktighet i centrum och ger dig en komprimerad inblick i hur du kan använda LEGO Serious Play för att skapa bättre förutsättningar för välfungerande team, värderingsarbete och teambyggande. Kursen passar dig som vill bygga vidare på din förståelse för gruppdynamik och mänskligt beteende.