Vårt arkitektur-program

Lösnings- och mjukvaruarkitekter som gör skillnad
– IT-HUSETs arkitekturprogram

Arkitekturprogram

Rätt beslut om arkitektur är avgörande för om man ska lyckas med systemutveckling. I många organisationer finns det idag ofta ett glapp och dålig förståelse mellan enterprisearkitektur och lösnings-/mjukvaruarkitektur. Detta leder till att man riskerar misslyckas med sin systemutveckling.

För att fylla gapet, göra skillnad och på så sätt öka möjligheterna att lyckas har IT-HUSET tagit fram ett arkitekturprogram. Programmet har som fokus att utveckla nya, samt öka kompetensen hos befintliga arkitekter och deras förmåga att göra skillnad. Vi vill att fler organisationer ska lyckas med systemutveckling.

Ramarna för programmet sattes i San Francisco hösten 2016. Fokus är lösnings- och mjukvaruarkitektur, men programmet innehåller även delar av enterprise- och verksamhetsarkitektur. Vi jobbar med övningscase och problemställningar under hela programmet. Molnarkitektur och DDD är två viktiga delar och vi ser hela tiden till att hålla nära kontakt med systemutvecklingen. Deltagarna verkar idag som arkitekter och utvecklare hos våra kunder och kommer efter programmet att kunna ta mer ansvar och göra ännu större skillnad.

Programmet sträcker sig från september 2018 fram till juni 2019 och utgörs av 5 obligatoriska endagstilfällen samt ett tillfälle om tre sammanhållna dagar. Krav på förberedande inläsning till flera tillfällen samt självstudier i form av rekommenderad litteratur.

Programmet genomförs i Stockholm och leds av IT-HUSETs seniora arkitekt Greger Klockare. Under 2017-18 har 20 deltagare examinerats.

Förkunskaper

För att bli antagen krävs det minst 3 års erfarenhet av systemutveckling samt ett brinnande intresse och en vilja att göra skillnad. Sökande intervjuas för att säkerställa en bra sammansättning av gruppen.

Innehåll

Programmet sträcker sig från september 2018 fram till juni 2019 och utgörs av fem obligatoriska endagstilfällen samt ett tillfälle om tre sammanhållna dagar. Utbildningen genomförs på svenska och det kommer krävas förberedande inläsning samt litteraturstudier.

Fokus ligger på lösnings- och mjukvaruarkitektur, även om vi berör andra områden för att sätta scope och terminologi. Centrala delar i programmet är DDD, Clean Code och Molnarkitektur.

Under respektive arkitekturområde kommer vi arbeta med:

Enterprise- och Verksamhetsarkitektur

 • Roadmaps genom exempelvis sk. Heatmaps
 • Arkitekturprinciper
 • Översikt BPMN

Lösningsarkitektur

 • Förstå olika arkitekturstilar och mönster:
 • Etablerade (enligt POSA, ex.v Lager)
 • Nyare (CQRS/Event sourcing/µ-tjänster/Serverless)
 • “First cut”-design (dvs övergripande lösningsförslag)
 • Övningar i form av Architectural katas
 • Integrationsmönster (EIP)
 • Arkitekturella Mekanismer (CCCs)
 • Förståelse av transaktionsmodellerna (Acid vs Base)
 • Definiera och dokumentera API:er (tex REST)
 • Att driva arkitekturfrågor (“Solution bake-offs” mm…)
 • Grunderna i UML, modellering och notation
 • Eventstorming och “Hands-on” CQRS och Event sourcing (3 dagar)
 • Antimönster (Analysis-Paralysis, …)

DDD

 • Strategic design: UL, Core- och Subdomains, Bounded context mm…
 • Tactical design: aggregates, entities, value objects mm…
 • Modelleringsövningar för både strategic- och tactical design

Molnarkitektur

 • Vad innebär molnet (leverantörer, organisation, strukturer)
 • Molnens olika tjänster (*aaS:er)
 • För- och nackdelar med molnet
 • Migreringsstrategier.
 • “Hands-on” Serverless (AWS eller Azure)
 • IaC (Infrastructure as Code)

Mjukvaruarkitektur

 • Kodning som ansvarsområde (Clean Code)
 • GOF mönstren
 • Designprinciper, som exempelvis SOLID
 • Leda utvecklingsteam
 • Kodkvalitet och uppföljning

Examination

Examinering sker löpande under kursen, vid varje kurstillfälle, samt genom en avslutande presentation och ett test.

Alumni

Programmet är en plattform som kontinuerligt utvärderas för att alltid vara aktuella i det vi lär ut. Ett alumniprogram etableras för att samla programdeltagare efter examinering och där ta upp fördjupningar och nyheter i ett levande forum.

Vad säger tidigare deltagare om programmet?

”Lagom scop:at case så man fick kolla lite på olika byggstenar och få en känsla av aws som helhet; dvs API Gateway, lambda, SQS, SNS och DynamoDB, men även Java-integration.”

”Det var intressant och produktivt dag. Den gav mig annan synvinkel på Azure att det är inte bara VM-ar utan mer grejer som man kan göra mycket.”

Läs artikeln IDGs artikel om IT-HUSETs arkitektprogram

Därför måste även utvecklare förstå it-arkitektur

Datum

Programmet startar i september och avslutas i juni. Datum bestäms i samråd med deltagarna.

Antal dagar

Programmet sträcker sig från september 2018 fram till juni 2019 och utgörs av 5 obligatoriska endagstilfällen samt ett tillfälle om tre sammanhållna dagar. Krav på förberedande inläsning till flera tillfällen samt självstudier i form av rekommenderad litteratur.

Kostnad

48 000:- exkl moms.

Kontakt och frågor

Greger Klockare, 070-5700258.

Intresseanmälan

Din intresseanmälan gör du genom att skicka namn, företag/organisation, e-post, mobilnummer och motivering till att du vill gå programmet till Greger Klockare.

#ithuset #weareithuset #serverless #molnarkitektur #arkitekt #lösningsarkitekt #mjukvaruarkitekt