Vi skapar fler möjligheter genom etablering i Uppsala

Digitaliseringen skapar nya möjligheter och utmaningar för strategisk affärsutveckling. IT-HUSET är specialister inom utveckling av kundunik digitalisering. Vår förmåga att accelerera digitaliseringen får våra kunder att snabbare bli framgångsrika och att ta vara på nya affärsmöjligheter. Nu finns vi även i Uppsala.

Ett nära samarbete med kunden är avgörande för att skapa resultat

Genom ett nära samarbete och kontinuerlig dialog med kunden har vi framgångsrikt hjälpt flera av Sveriges ledande företag, myndigheter och organisationer med digitalisering.

För IT-HUSET är relation och ömsesidigt förtroende grunden för att lyckas med digitalisering och för att kontinuerligt leverera värdeskapande mjukvara. Förtroende och relation är ett gemensamt ansvar för såväl IT-HUSET, teamet som kunden.

Digitalisering innebär både stora utmaningar och stora möjligheter och med ett ömsesidigt förtroende övervinns utmaningar och fokus blir på att hitta och ta vara på möjligheterna med digitalisering.

Erbjudande

Hur vi gör skillnad för våra kunder!

Konsult

Accelererar ditt team genom att tillföra kompetens och förmåga.

Team

Accelererar din digitalisering med ett helt team som gör skillnad.

Kompetensutveckling

Ökar din förmåga inom digitalisering genom att ta del av vår kompetensutveckling.

Kompetensområden

Vi har den samlade kompetensen som krävs för att lyckas med din digitalisering

Arkitektur & utveckling

Cloud

Vision, analys & krav

Ledning

Kvalitet

Användbarhet & design

Frontend

Mobila lösningar

Kontakt

Är du nyfiken på IT-HUSET?