Sveriges a-kassor

IT-HUSET bidrar med ledning, utveckling och test i Sveriges a-kassors stora digitaliseringsprogram. Målet är ett nytt systemstöd för både a-kassornas medlemmar samt för a-kassornas handläggare där stora delar av processen för hantering av a-kassa automatiseras.

Förutom detta hjälper IT-HUSET till med förvaltning av befintliga system och säkerställer att de kan hantera nya lagkrav och andra förändringar.

Ramavtal | Team | Konsulter | Private Cloud