Individer som gör skillnad och strategisk partner

Resan med våra kunder börjar alltid genom våra “Individer som gör Skillnad”. Det är då vi lär känna varandra och det är då vi kan bygga ömsesidig förståelse och skapa grunden till förtroende. Därefter kan vi utveckla samarbetet till åtagande eller som strategisk partner, där IT-HUSET tar ett ännu större ansvar.

Våra kunder är stora till medelstora företag och finns inom bank, finans, försäkring, offentlig sektor och spel. Exempel på kunder är: Arbetsförmedlingen, Com Hem, DnB, ESF-rådet, Länsförsäkringar, Nasdaq, NetEnt, Svenska Spel, Sveriges a-kassor, Filmstaden, Skandia, SPP, Riksdagen, Polisen, UNIBET och Wasa Kredit. Här ser du några exempel på vad vi hjälpt våra kunder med:

Filmstaden - Sveriges ledande biografkedja

IT-HUSET har hjälpt Filmstaden att digitalisera biljettförsäljningen och har utvecklat en lösning för biobiljetter i mobilen. Detta är ett exempel där vi hjälper kunden utveckla digitala flöden med kundupplevelsen i fokus. IT-HUSETs relation med Filmstaden inleddes 2007 och utvecklades 2014 till att IT-HUSET nu tar ett helhetsansvar för utveckling av Filmstadens egenutvecklade kärnsystem. Applikationerna hanterar all försäljning från popcorn till biljetter och platsbokning.

DNB Sverige - en del av Norges största finanskoncern

DNB är marknadsledande i Sverige inom bilfinansiering med nyteckning av leasing för över 1.000.000.000 kr per månad. IT-HUSET har, i nära samarbete med affärsutvecklare på DNB, ansvarat för en digitalisering av kundresan. Lösningen består av en samling appar som hanterar kunden i bilsalongen, provkörningen av bilen, kalkyl och kreditansökan samt digital signering av avtal.

Sveriges Riksdag - Kammarappen

Efter flera års nära samarbete med Riksdagsförvaltningen påbörjades utvecklingen av Kammarappen, en digitaliseringen av vardagen för ledamöterna i Riksdagen. Kammarappen är en digital mötestjänst för Riksdagens ledamöter som möjliggör effektivare arbete med aktuella handlingar. Målet har varit att minska resandet och pappersanvändningen. Kammarappen är en framgångssaga och har inspirerat övriga parlament i Norden. IT-HUSET har idag ett fortsatt förtroende och arbetar tillsammans med Riksdagsförvaltningen i deras fortsatta digitaliseringsresa.

LEXPLORE - Start up inom spjutspetsteknologi

Lexplore utvecklar applikationer och metoder som baserat på vetenskap och AI-teknologi möjliggör det att tidigt hitta läs- och skrivsvårigheter. CTO på Lexplore är en tidigare konsult på IT-HUSET som fick chansen till en ny spännande resa. IT-HUSET bidrar till Lexplores framgång genom spetskompetens inom UX och utveckling.

Cramo

CRAMO - Ledande i Europa inom maskinuthyrning

Cramo och IT-HUSET har under 2017 inlett ett samarbete i syfte att öka takten i Cramos digitalisering genom att tillhandahålla ett helt skräddarsytt utvecklingsteam. IT-HUSET ansvarar för utvecklingen av Cramos digitala kundkanal för bokning, leverans och logistik för hantering av utrustning.

Foto: Lennart Perlenhem

ARBETSFÖRMEDLINGEN - Största förmedlare av arbeten

IT-HUSET är Arbetsförmedlingens främsta leverantör av specialistkompetens inom systemutveckling. Vi har i över 20 år, genom “Individer som gör Skillnad”, hjälpt Arbetsförmedlingen i utvecklingen av flertalet av för myndighetens kritiska system. Däribland system som hanterar registrering av arbetssökande, utbyte av information med a-kassor och andra myndigheter, matchning, budget- och uppföljning, mobila platsbanken, hantering av beslut och utbetalning av stöd inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Svenska Spel

Svenska Spel - Svenska folkets egna spelbolag

Som en av Svenska Spels strategiska partners har IT-HUSET under flertalet år levererat tjänster inom ramavtalen Leda, styra & analysera samt Systemutveckling. Genom att alltid erbjuda konsulter med rätt kompetens har vi hjälpt Svenska Spel att leva upp till kundlöftet “den bästa och tryggaste spelupplevelsen”.

Skandia

Skandia - Ett av Sveriges ledande livbolag

IT-HUSET är idag en strategisk leverantör till Skandia av kompetens inom systemutveckling. Våra konsulter är och har varit engagerade som it-arkitekt, projektledare, testledare, testare Scrum Master, utvecklare och kravanalytiker i flera olika spännande digitaliseringsprojekt. Genom ett nära samarbete och en kontinuerlig dialog med delar av it-ledningen uppnår vi en proaktivitet i vår gemensamma resa.

Hur är det att jobba på IT-HUSET?

Friheten att utveckla sig själv, kompetenta medarbetare, bra stöd från sälj och admin.

Pär Björkman, Projektledare, Större Agila projekt & Agila Program

Fantastisk sammanhållning, mycket kompetenta medarbetare, utvecklande uppdrag, tilltalande lönemodell och stor frihet att själv påverka balansen mellan arbets- och privatliv. IT-HUSET är för mig den optimala arbetsgivaren!

Claes Ekman, Testspecialist