Indivıder som gör skillnad

IT-HUSET är ett konsultföretag som präglas av våra medarbetare och deras erfarenhet och kompetens inom IT. Vi har en stark företagskultur där frihet och delaktighet gör att våra medarbetare trivs och utvecklas inom konsultrollen.

Vill du göra skillnad?

Hur är det att jobba på IT-HUSET?

Frihet, att i min yrkesroll skapa mervärde för kunden. Jag får också en stor möjlighet att förena mitt arbetsliv med mitt privatliv på ett optimalt sätt. Vi har många teambuildingaktiviteter vilket gör att vi lär känna varandra väl och får ett enorm nätverk över en stor kompetensbredd. Det är en otrolig styrka för oss.

Tomas Eriksson, Testspecialist

När man kombinerar total frihet med intressanta kunder, kompetensutveckling och dessutom får sina konsulter att känna stor tillhörighet till konsultbolaget, då har man lyckats. Stora ord, men IT-HUSET levererar. Jag kan inte föreställa mig ett bättre konsultbolag!

Christopher Klingsäter, Systemutvecklare .NET

Friheten att utveckla sig själv, kompetenta medarbetare, bra stöd från sälj och admin.

Pär Björkman, Projektledare, Större Agila projekt & Agila Program

Vi söker kompetenta konsulter som vill göra skillnad!